Over Margerite

met fiets en schildersezel

met fiets en schildersezel

Denk om de spanen

Denk om de spanen

inkt en bladgoud op oud papier

29,5 x 20,5 cm

'IK
BEN
EEN
OUTSIDER,
DAT
KLOPT'


De intensiteit van mijn beleving krijg ik zelden in dezelfde frequentie terug van een ander mens.
Af en toe resoneert het uit een film, ja... of een dier.

Wat mij raakt is
de affectloosheid, de moeilijkheid van het voelen.
Hoe onbevredigd de mensen zijn. Er is telkens sprake van gemis. En dat interesseert mij. Waardoor wordt dat veroorzaakt, waarover gaat dat gemis?

Wachten en bidden

Wachten en bidden

inkt op papier

124 x 83,5 cm

Mijn werk gaat over het innerlijk, ook dat van anderen, zoals ik dat beleef.
Ik ben altijd op zoek naar wat er binnenin gebeurt, achter de houding.

Mijn tekeningen en dagboeken vertegenwoordigen in hun directheid de noodzaak die ik voel om mijn emoties te delen, wanneer een 'stromend gesprek' onmogelijk is, omdat de ander me niet zou begrijpen, of... omdat ik alleen ben.

'Telkens als ik verdwaal, zoek ik naar mezelf,
elke keer dat ik mezelf zoek, merk ik
dat ik mezelf ben.'


Die intense beleving... tsja...,
wanneer ik denk het van een ander mens terug te ontvangen blijkt dat vaak niet echt te zijn, omdat die ánder dan onder invloed is van drank of drugs. Die heeft dat dan nodig om zich spontaan te kunnen uiten, om geen toneel meer te spelen. Maar meestal spelen ze dan alsnog toneel.

Die persoon is dan wel intens, maar zonder enig dieper besef van de beleving. Dan is er eerder sprake van vlucht voor de werkelijkheid dan van het intens doorleven daarvan, met ál haar facetten van genot en pijn en zelfbewustzijn.

'De enige echte schepper is je eigen bewustzijn.'

Ik wil dat ze hun maskers afdoen en échte dingen gaan zeggen. Ik wil dat ze ophouden een rol te spelen.

Iedereen heeft diepe gevoelens maar je moet ze ook kunnen uiten, op een gezonde manier, anders heb je een probleem. Ik vind dat er les in moet worden gegeven, vanaf de basisschool!
Mensen weten van álles over rekenen en aardrijkskunde, maar als ze zich zouden oefenen in invoelingsvermogen, en beter zouden leren omgaan met emoties, zou er heel veel verdriet, stress, drank- en drugs- en ándere verslavingsproblematiek verdwijnen.